Rösta på

Badhuspartiet

För ett badhus i Ekerö Kommun

Vad vill Badhuspartiet?

Badhuspartiet vill ha ett badhus, eller en simhall i Ekerö Kommun.

Vi går inte till val på att det måste vara ett kommunalt och skattefinansierat badhus!

Politiker i flera partier har lovat badhus inför valen sedan 70-talet, men inget konkret har hänt, det behövs nytt fokus på frågan för att få de som styr kommunen att förstå att invånarna tycker att det är en prioriterad fråga.

Varför skall jag rösta på Badhuspartiet?

En röst på Badhuspartiet är en tydlig markering mot de andra partierna vad ett vallöfte är värt. Hur många röster har gått till partierna som gått till val på att de skall bygga ett badhus?

Vi väljer inte sida i andra frågor som rör kommunen, utan vi kommer låta övriga partier göra upp om hur kommunen skall styras den kommande mandatperioden, sedan kommer vi ställa oss bakom de som får majoriteten. På så sätt kan man säga att en röst på Badhuspartiet alltid är en röst på en vinnare.

Hur röstar jag på Badhuspartiet?

Eftersom vi är ett nystartat parti som hade vårt årsmöte efter det datum då man behövde skicka in sina kandidater till valmyndigheten så har vi inga förtryckta valsedlar.

Därför behöver du ta en blank valsedel, skriva ”Badhuspartiet” och sedan lägga den i kuvertet.

Även om vi anser att frågan om Badhus är viktig för alla så är det den vita valsedeln för val till kommunfullmäktige du skall ta, och det bör vara i Ekerö kommun.