Badhuspartiet på Ekerö

Vi vill att Ekerö Kommun får en simhall som står färdig senast 2018, alternativt att projektering för en större badanläggning som kan locka folk från hela Mälardalen (och/eller större område) är påbörjad.

Bli medlem nu!

Nu kan du äntligen bli medlem i Badhuspartiet, för bara 90:-/år visar du att det är ett en simhall eller ett badhus som är din viktigaste fråga i valet!

Fyll i informationen direkt här på hemsidan så blir vi glada.